Peter Holm Studios Gävle

Styrelsen i Näringens företagarförening

Nedan listas styrelsemedlemmarna i föreningen.

Jonas Alm
Funktion: Ordförande
Företag: Arvid Svenssons i Gävle AB
Mobil: 070-604 17 11
E-post: jonas.alm@arvidsvenssons.se
Tommy Aneklev
Funktion: Kassör
Företag: Gävle Alltransport AB
Mobil: 070-330 23 35
E-post: tommy.aneklev@gavlealltransport.se
Lena Björklund
Funktion: Ledamot
Företag: Colorama
Mobil: 070 - 528 39 32
E-post: lena@iochi.se
Magnus Johansson
Kontaktperson: Ledamot
Företag: WDN Data
Mobil: 070-558 74 11
E-post: magnus.johansson@wdn.se