Peter Holm IT-Service i Gävle

Föreningen

Nyheter

Inbjudan till utbildning om offentlig upphandling som nyföretagare.

Ladda ner PDF

Inbjudan till utbildning om offentlig upphandling.

Ladda ner PDF

Inbjudan påbyggnadsutbildning om offentlig upphandling.

Ladda ner PDF

Frukostmöte 28 maj - Externa ledamöter i mindre eller famijeägda bolag

Visa sida i nytt fönster

Gävle Kommuns handlingsplan för ett bättre företagsklimat! Ladda ner PDF.

Nu har vår nya hemsida lanserats!

Vi kommer att ha stående lunchbord för medlemmar på Landbergs Lunch den första onsdagen i månaden med start 6/3.

Läs mer om Trafikverkets järnvägsprojekt, klicka här.

Näringens företagarförening bildades 2008 och målen är att öka attraktionskraften inom Näringens Industriområde, arbeta för ett ökat samband mellan föreningens medlemmar och vara en naturlig kontakt mellan företagare på Näringen och Gävle kommun.

Den utformning som området har idag fick det när det började exploateras efter kriget och på marker som delvis skapades genom utfyllnader i Testeboåns delta (bl a genom att anlägga en soptipp). Området användes för småskalig industriverksamhet. Vanliga verksamheter i industriområdet var skrotfirmor, byggföretag, emballagetillverkning och grossistverksamhet. Namnet Näringen tros komma från ”Nidhering” som betyder ”den nedre” och som förklaras av att området var den nedre delen av Sätra by.

Idag finns ett 100-tal olika företag på Näringens båda industriområden, Östra och Västra Näringen, med verksamheter inom många olika branscher.

Näringens Industriområde